III CONCURS INTERNACIONAL BENVINGUT SOCIAS MERCADÉ DE COMPOSICIÓ PER A ORGUE I VIOLONCEL

Biografia de Benvingut Socias Mercadé (el Vendrell, 1877-1952)

Fou un destacat concertista, compositor, professor de piano i organista. De ben petit, estudià les primeres lliçons de música amb Carles Casals Riba, pare de Pau Casals. El 1887 inicià la seva formació musical a l’Escolania de Montserrat, on va tenir el mestratge del pare Guzmán. Les seves primeres composicions són d’aquesta època.

El 1893 va matricular-se a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, on fou alumne del prestigiós Joan Baptista Pellicer. En aquest període va rebre dos premis de composició. El primer, la Santísima Trinidad, amb motiu del Certamen Artístico-literario de Lugo, celebrat el 1896. Un any després, va rebre una altra distinció en el Certamen Literario Musical, que l’Ateneo León XII va celebrar a Santiago de Compostel·la, per Misa a 4 voces, coro, orquestra y órgano. Cal destacar que Socias va ser organista de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.

Fou nomenat professor auxiliar de piano del mestre Pellicer entre el 1898 i el 1903. El 1903 Socias va actuar al Teatre Principal de Barcelona amb l’orquestra de l’Associació Musical de Barcelona, dirigida per Joan Lamote de Grignon.

El 1906 inicià la seva carrera internacional de concertista de piano. A París, gràcies a Pau Casals, va oferir diversos concerts amb l’Orquestra Pau Casals i l’Orquestra Lamoureux.

El 1908 va actuar per primera vegada al Palau de la Música Catalana amb Pau Casals, la qual cosa li va reportar un gran èxit. A la tardor de 1908, va iniciar una gira artística per França, Bèlgica, Alemanya i Anglaterra.

El 1909 inicià una gira pels Estats Units, en la qual va actuar amb destacats concertistes, com ara el baríton txec Bogea Oumiroff, el violoncel·lista Paulo Gruppe i el violinista Louis J. Bostelmann. Durant la seva estada americana va impartir classes a l’Institute of Musical Art de Nova York als alumnes del violinista Franz Kneisel.

Del 1910 al 1913 realitzà una gira per Anglaterra i Alemanya, en la qual va actuar amb Pau Casals, el baríton Bogea Oumiroff i els violinistes André Mangeot i Tara Wallace.

Del 1919 al 1935 fou catedràtic de piano del Conservatori del Liceu. El 1919 va actuar al Palau de la Música Catalana amb l’Associació de Música da Camera de Barcelona, i el 1926 participà en un concert amb Pau Casals en la I Exposició d’Art del Penedès, celebrada a Vilafranca del Penedès. L’octubre de 1926 decidí fer una gira curta però intensa per Anglaterra.

El 1927, Socias i Casals tornaren a actuar junts en la II Exposició d’Art del Penedès, celebrada al Vendrell. El 27 d’octubre de 1935 va oferir la darrera actuació a Barcelona amb l’Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana.
L’esclat de la Guerra Civil Espanyola el féu marxar de Catalunya. S’instal·là a Londres, on va realitzar concerts. Acabat el conflicte bèl·lic, retornà al Vendrell. Després d’això, Socias només actuà en dues ocasions: el 1940 al Centro Vendrellense i el 1944, al Teatre Tívoli del Vendrell.

El 1951, els vendrellencs i la Lira Vendrellense, amb el patrocini de l’Ajuntament del Vendrell, li van retre un homenatge. L’Ajuntament del Vendrell el va nomenar fill predilecte de la vila i va col·locar en el saló de plens un bust seu, obra de l’escultor vendrellenc Joan Borrull. Així mateix, es va posar el seu nom a una plaça del Vendrell.

L’obra de Benvingut Socias, molt diversa, abraça des de composicions religioses fins a sardanes, música de cambra i composicions musicals per acompanyar textos poètics d’autors catalans.

El fons documental de Benvingut Socias Mercadé va ser cedit a la Generalitat de Catalunya el 2017 i es troba dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.

Nativitat Castejón Domènech
Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès

Amb motiu de la celebració del 142è aniversari del naixement del músic vendrellenc Benvingut Socias Mercadé, l’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell i l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport econòmic d’Aigües del Vendrell, organitzen el III Concurs Benvingut Socias de Composició per a orgue i violoncel.

En aquesta edició els instruments escollits són l’orgue, com a instrument mare de l’entitat organitzadora i el violoncel, com a instrument vinculat al mestre Casals, i pel vincle amb la Capitalitat de Cultura Catalana que serà el nostre Vendrell l’any 2020.

A continuació s’exposen les bases que regeixen el III Concurs Internacional Benvingut Socias.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Poden participar-hi tots els autors que ho desitgin, sense altra limitació que l’acompliment d’aquestes bases.
 2. Cada autor pot presentar les obres que consideri oportunes.
 3. Les composicions han de ser escrites per a orgue i un violoncel, d’acord amb les especificacions tècniques que es descriuen més endavant.
 4. Les obres han de ser originals i inèdites, i han de tenir una durada entre 5 i 10 minuts.
 5. S’atorgarà un primer premi, un segon premi i un premi popular. El guanyador del premi popular l’escollirà el públic assistent el dia de l’entrega de premis amb unes paperetes. En cap cas pot coincidir el guanyador del premi popular amb el guanyador del primer o del segon premi. Els premis són els següents:
  – Primer premi: 1.200,00 € i diploma acreditatiu
  – Segon premi: 700,00 € i diploma acreditatiu
  – Premi popular: diploma acreditatiu del premi
  Els premis es poden declarar deserts si el Jurat estima que cap de les obres presentades té la qualitat exigida. De la mateixa manera, pot atorgar accèssits si ho considera oportú. Els premis econòmics estan sotmesos a la llei de fiscalitat espanyola.
 6. Les obres s’han de fer arribar a l’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell, carrer Major, número 2, codi postal 43700 del Vendrell.
 7. La data límit per a la recepció d’obres és el 21 de febrer de 2020.
 8. Cada obra s’ha de presentar dins un sobre tancat amb el títol següent: DOCUMENTACIÓ PER AL CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A ORGUE I VIOLONCEL ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ORGUE DEL VENDRELL PSEUDÒNIM (omplir)
  Dins el sobre s’hi inclourà la partitura general amb paper per duplicat acompanyada d’un fitxer amb format Finale o Encore i la partitura general amb format PDF. A més a més, s’hi ha d’incloure un sobre petit tancat amb el títol DADES PERSONALS, que ha de contenir els següents documents:
  a) Fotocòpia del DNI
  b) Full de dades de contacte (nom i cognoms, pseudònim, adreça electrònica, telèfon, adreça postal, codi i població).
  c) Declaració signada per l’autor en què expressa que coneix aquestes bases i les accepta íntegrament i que en el cas de resultar guanyador cedeix els drets de propietat, explotació i difusió a l’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell.
 9. El Jurat estarà format per persones de reconegut prestigi dins el món del violoncel, l’orgue, la composició, i un secretari sense dret a vot. Més endavant s’especifiquen els noms dels membres del jurat.
 10. El veredicte del Jurat és inapel·lable.
 11. L’autor o autors de les obres premiades i de les que, ocasionalment, obtinguin accèssit, cediran automàticament tots els drets de propietat, explotació i difusió a l’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell, que es reserva el dret de compilar-les i editar-les si ho considera oportú.
 12. L’acte de lliurament de premis es durà a terme el 17 d’abril de 2020 a l’església del Vendrell a les 20.30 h.
 13. En el concert d’entrega de premis es tocaran una selecció de 6 obres. Aquestes seran les que optaran als premis.
 14. El jurat del concurs no es reunirà abans del concert, sinó que sols tindran amb antelació les partitures. Cada membre del jurat, de manera secreta, seleccionarà 6 obres que desitgi que sigui interpretada el dia del concert. Un cop recomptat el nombre de vots, es donaran a conèixer les 6 obres seleccionades.
 15. El veredicte es realitzarà el mateix dia del concert un cop s’hagin interpretat la selecció d’obres.
 16. El jurat, prèviament, sols decidirà les 6 obres que han de ser interpretades el dia del concert.
 17. L’ordre d’interpretació de les peces es realitzarà mitjançant un sorteig.
 18. L’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell, com a entitat organitzadora del concurs, es reserva el dret de modificar les bases, si així ho exigís una causa justificada.
 19. Tots els treballs presentats quedaran en propietat de l’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell, la qual es reserva el dret d’interpretar-les.
 20. La participació en aquest premi implica l’acceptació de tots i cadascun dels punts fixats per l’organització.
 21. Per a més informació, visiteu la pàgina web http://www.orguevendrell.com o bé les seves xarxes socials (Facebook i Twitter) o poseu-vos en contacte amb l’organització mitjançant l’adreça electrònica orgue.vendrell@gmail.com

L’orgue fou construït el 1777 per l’orguener suís, Ludwig Scherrer. La darrera restauració data del 2010, feta per l’orguener Frédéric Desmottes. És de transmissió mecànica.

Bases específiques per a l’orgue:

 1. Les obres presentades han de contenir totes les indicacions de registres i teclats per ser interpretades per l’Orgue del Vendrell.
 2. Si durant l’escriptura sorgeixen dubtes sobre la tècnica de l’orgue o d’altres qüestions relacionades amb l’orgue, ens podeu enviar un correu i un organista us resoldrà els dubtes
 3. Els compositors podran visitar l’orgue si ho desitgen. En el cas que ho vulguin, podran enviar un correu electrònic i se’ls indicarà com fer-ho.
 4. Els compositors podran assistir a un assaig previ per modificar les registracions si ho desitgen. La registració podrà ser indicada prèviament mitjançant dinàmiques (ff, f, mf, p,…), per la naturalesa dels registres (principal, trompeta interior, …) i ser completada amb els registres de l’Orgue del Vendrell a l’assaig previ. En el cas que no s’assisteixi prevaldrà les registracions escrites a la partitura.
 5. No es permetran cap altra modificació a les partitures
 6. Els canvis de registres durant la interpretació de l’obra s’han de poder realitzar manualment amb un sol assistent proporcionat per l’organització.
 7. És responsabilitat únicament del compositor el coneixement i l’adequació a les característiques tècniques de l’orgue.

JURAT DEL III CONCURS BENVINGUT SOCIAS

 

Juan de la Rubia és l’organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i professor a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya).

Ha actuat als principals escenaris d’Europa, així com a Amèrica llatina i Àsia, amb una acollida excel·lent del públic i la crítica. En els darrers anys, la seva activitat concertística ha estat incessant, i ha actuat en més de vint països i en escenaris com l’Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de la Música Catalana, la Konzerthaus de Berlín, la Gewandhaus de Leipzig, la catedral de Colònia, el teatre Mariinsky i la Philharmonia de Sant Petersburg.
De la Rubia ha actuat com a solista amb la Freiburger Barockorchester, i ha interpretat els concerts per a orgue de Händel i cantates de Bach. A més, ha estat continuista i/o director de diferents formacions instrumentals i vocals de música antiga.

Sobre de la Rubia, la premsa ha afirmat: «De la Rubia aplega naturalitat i espontaneïtat, que exerceix amb una tècnica exquisida» (Jorge de Persia, La Vanguardia, 2015). «Juan de la Rubia juga, amb mentalitat de director d’orquestra, amb els mil matisos que ofereix un gran instrument com és l’orgue del Palau» (Javier Pérez Senz, El País, 2015). «De la Rubia, que recentment va delectar el Palau de la Música amb un concert sensacional acompanyat ni més ni menys que per la Freiburger Barockorchester, va posar en pràctica el seu geni com a improvisador» (Jacobo Zabalo, Revista Musical Catalana, 2015).

Després de començar els seus estudis musicals amb el seu pare i Ricardo Pitarch, es forma com a organista i pianista a València, Barcelona, Berlín i Toulouse, i obté fins a cinc Premis Extraordinaris en diferents especialitats. Entre els seus mestres hi ha Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard i Montserrat Torrent, qui va suposar un gran suport durant la seva formació. Igualment, ha rebut classes magistrals, entre d’altres, d’Olivier Latry i Ton Koopman.

Des de la seva primera gravació discogràfica el 2003, ha publicat deu discos com a solista. Obert a altres disciplines artístiques, de la Rubia ha col·laborat amb personalitats de les arts escèniques com Lluís Pasqual i Nacho Duato.

Juan de la Rubia és un dels intèrprets més guardonats de la seva generació. Entre els premis obtinguts, destaquen el Concurs Permanent de Juventudes Musicales de España, que va marcar un punt d’inflexió decisiu per a la seva carrera musical, i el premi El Primer Palau, concedit pel Palau de la Música Catalana. El 2012 va ser nomenat membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Bernat Vivancos és un compositor català i professor de composició i d’orquestració de l’ESMUC, des de l’any 2003. Fill de família de músics, va formar part de l’Escolania de Montserrat. Després va completar els seus estudis de piano i composició amb Maria Canals i David Padrós a Barcelona. Posteriorment es va traslladar a la capital francesa, per estudiar composició, orquestració i anàlisi musical amb diversos professors al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París. L’any 2000 es produeix un punt d’inflexió en la seva carrera, amb el descobriment de la música del compositor noruec Lasse Thoresen, que el porta a traslladar-se a Oslo per ampliar estudis amb ell. Aquesta etapa marcarà la seva trajectòria musical a partir d’aquell moment. La seva música es caracteritza per ser rica en colors i textures, combinant la modalitat de la tradició occidental amb la recerca de l’espiritualitat basada en l’harmonia espectral.

L’any 2007 fou nomenat director musical de l’Escolania de Montserrat, càrrec que ocupà fins al 2014. Fou el compositor convidat de la temporada 2014-2015 del Palau de la Música Catalana juntament amb Arvo Pärt.

Durant l’any 2019 ha realitzat col·laboracions amb cantants pop internacionals, com és el cas de Rosalía, la qual en la gala dels Premis Goya cantà un arranjament del tema Me quedo contigo de Los Chunguitos acompanyada pel Cor Jove de l’Orfeó Català. També ha col·laborat amb la cantant Jennifer Lopez en els arranjaments corals de la cançó Limitless de la gira americana iniciada el 7 de juny de 2019 amb el títol It’s my party: a life celebration.

Ha publicat diversos CD entre els quals destaquen “Blanc” (2011) (doblement recompensat per la crítica com el millor Àlbum de l’any 2011) i “Rèquiem” (2015), tots dos enregistrats pel famós cor de Ràdio Letona dirigit per Sigvard Klava (Neu Records).

Jordi Pardo és el director general de la Fundació Pau Casals i vicepresident del Cercle de Cultura, institució independent al Cercle.

Membre del quadre de selecció i seguiment dels capitals europeus de la cultura (2012-2016). Comissió Europea. Fundador de NARTEX BARCELONA (Cultura, economia creativa i desenvolupament).

Ha estat seleccionat membre del grup d’experts internacionals de la UNESCO sobre polítiques culturals i govern i va formar part dels experts del programa 2011-2015 en el marc del congrés de la UNESCO sobre diversitat cultural del 2005.

Ha estat director de grans institucions culturals a Barcelona, entre d’altres, gerent del Centre de Cultura Contemporània (CCCB), director del Projecte del Museu del Disseny de Barcelona i anteriorment director del Parc Arqueològic i Museu d’Empúries (antiga ciutat grega i romana d’Emporion-Emporiae, Costa Brava).

És coautor de l’Estratègia de Mitjans de Comunicació per al desenvolupament del projecte 22@.

Ha estat professor convidat a diferents universitats de Barcelona i Madrid i ha impartit conferències, seminaris i tallers a Espanya, Regne Unit, Suècia, Itàlia, Lituània, Estònia, Letònia, Romania, França, Portugal, Itàlia, Grècia, Estats Units d’Amèrica, Canadà, Mèxic, Hondures, Costa Rica, Puerto Rico, Santo Domingo, Colòmbia, … Entre altres.

One thought on “III CONCURS INTERNACIONAL BENVINGUT SOCIAS MERCADÉ DE COMPOSICIÓ PER A ORGUE I VIOLONCEL

 1. Retroenllaç: Últims dies per presentar composicions al III Concurs Benvingut Socias | Ràdio i Televisió El Vendrell

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s