Audició dels alumnes de l’Escola Municipal de Musica Pau Casals del Vendrell

ISIDRE VALLES, ORGUE TOCCATA EN soL MENOR – JOItANNES PAcltElbEl (16~l …1706) “JEsu MEiNE fREudE” • JOItANN GOrrFRiEd WAhltER (1684…1748) NÚRIA BATET, MEZZO”‘SOpRANO. Tltou sltAlL bRiNG TItEM iN (ISRAel iN EGYPT) – GEORG fRiEdRiclt HANdd (168~ … 17~9) O OUAM TRi5Tis ET AfRiCTA (STAbAT MATER) – fRANZ JOSEplt HAydN (17l2…1809) MIREIA MERCADÉ, vioLí ALLEGRo dE…

Concert Joves Veus – Orgue Vendrell

    El divendres, 5 de juny del 2009, s’ha celebrat a l’església parroquial del Vendrell un concert de la coral Joves Veus del Vendrell, organitzat per la Comissió per la Restauració de l’Orgue del Vendrell. Ha estat dirigit pel Jordi Solé i acompanyat al piano per Albert Recasens El programa ha estat molt variat…