La revista viajeros visita l’orgue del Vendrell

Durant l’estiu del 2008, la revista “VIAJEROS” ens va fer una entrevista i unes fotografies de l’orgue i de l’església. No sabien quan es publicaria, però han tingut la deferència de fer arribar a l’ajuntament de la nostra Vila un exemplar de la revista, concretament la numero 142 de l’octubre/novembre del 2008, on surt el…